Nihai Faydalanıcılar

NEET PRO, gençlerin işgücü piyasasına katılımını desteklemeyi amaçlayan bir proje olarak çeşitli nihai faydalanıcıları hedeflemektedir. Bu sayede, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, tarım sektöründe uzmanlaşmak isteyen gençlere mesleki eğitim ve kariyer fırsatları sunmak ve tarım sektöründe nitelikli işgücünün gelişimini desteklemek hedeflenmektedir.

1. NEET’ler (Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençler)

Projenin ana hedef grubunu oluşturan NEET’ler, eğitim ve istihdamda olmayan 15-29 yaş arası gençlerdir. NEET’ler, iş arama ve istihdam bulma konusunda düşük veya hiç bilgi/kapasiteye sahip olabilirler. NEET PRO, bu gençlere tarım sektöründe uzmanlaşmak ve işgücü piyasasına katılmak için gerekli eğitim ve desteği sağlayarak potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

2. Ticaret Borsaları ve Çiftçiler

Projemizde yer alan eğitimlerde tarım sektöründe uzmanlaşmak isteyen gençlerin eğitim alacakları alanlar, ticaret borsaları ve çiftçiler tarafından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ticaret borsaları ve çiftçiler, projeye katkı sağlayarak nitelikli ve eğitimli gençlerle çalışma imkanına sahip olacaklardır.

3. İşverenler ve Organize Sanayi Bölgeleri

Tarım sektöründe uzmanlaşmış gençler, işverenler ve organize sanayi bölgeleri için değerli bir potansiyel oluşturmaktadır. Proje kapsamında eğitim alan gençler, işverenlerin nitelikli ve uzmanlaşmış işgücü ihtiyacına cevap vereceklerdir. Bu sayede, işverenlerin kalifiye personel istihdamı daha kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir.

4. Eğitim Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları

Proje, gençlerin tarım sektöründe uzmanlaşması ve istihdam edilebilirliğini artırması için eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içindedir. Bu kurumlar, proje kapsamında düzenlenen eğitimlere katılım ve gençlerin gelişimine destek sağlamak açısından önemli bir rol oynamaktadır.

5. Kamu Otoriteleri

NEET PRO, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve tarım sektöründeki nitelikli işgücünün gelişimini desteklemek için kamu otoriteleriyle de işbirliği içindedir. Kamu otoriteleri, projenin hedefleri doğrultusunda gençlerin istihdamını geliştirmek ve artırmak için önemli bir rol üstlenmektedir.

NEET PRO ile birlikte, gençlerin kariyerlerine yeni bir perspektif kazandırmak için çalışıyoruz. Projemize katkı sağlayan tüm nihai faydalanıcılarımıza teşekkür ederiz.


Scroll to Top