Programlar

NEET PRO olarak, gençlere yönelik üç farklı program sunuyoruz. Bu programlar, tarım sektöründe uzmanlaşmak isteyen gençlere mesleki eğitim ve kariyer fırsatları sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Her bir program toplamda 30 NEET’i içerecek şekilde iki adet 15’er kişilik eğitim grubu halinde düzenlenecektir. Proje kapsamında gerekli sınıf teknolojisiyle donatılmış üç sınıf oluşturulacaktır.

Tarım Danışmanlığı Programı

Tarım Danışmanlığı Programı, tarım alanında eğitim almış gençleri hedeflemektedir. Bu program, katılımcılara tarım sektöründe uzmanlaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Program süresi toplamda 150 saattir ve eğitimler her grup için haftada beş gün düzenlenecektir.Tarım alanında eğitim almış gençler için danışmanlık eğitimi ve kariyer gelişimi desteği sunuyoruz. Bu program, katılımcılara tarım sektöründe uzmanlaşmaları ve tarımsal danışmanlık yapmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

·        Yaş Aralığı: 15-29 yaş arası gençler (NEET’ler) başvurabilir.

·        Başvuru Koşulları: Katılımcılar, tarım alanında eğitim veya mezuniyet sahibi olmalıdır.

·        İstihdam Edilecek NEET Sayısı: Tarım Danışmanlığı Programı kapsamında toplamda 30 genç NEET istihdam edilecektir.

·        Katılımcı Dağılımı: Seçilen katılımcıların %50’si engelli gençlerden, %50’si ise ihtiyaç sahibi kişilerden oluşacaktır.

·        Danışmanlık Becerileri Eğitimi: Katılımcılar, tarım danışmanlığı alanında gerekli olan iletişim, liderlik ve yönetim becerilerini geliştireceklerdir.

·        İşbaşı Eğitim Fırsatları: Program kapsamında, katılımcılar gerçek iş ortamlarında deneyim kazanacak ve sektörün önde gelen profesyonelleri ile çalışma imkanı bulacaklardır.

·        Kariyer Destek: Program sonunda, katılımcılar iş arama sürecinde desteklenerek iş bulma olanakları artırılacaktır.

 

İyi Tarım Uygulamaları Programı

İyi Tarım Uygulamaları Programı, ortaokul mezunu gençleri hedeflemektedir. Bu programda, katılımcılar çevre dostu tarım teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında eğitim alacak ve çiftçilikte çevre bilincini artırarak tarımda daha sağlıklı ve kaliteli ürünler elde etmeyi öğreneceklerdir. Program süresi toplamda 150 saattir ve eğitimler her grup için haftada beş gün düzenlenecektir. Ortaokul mezunu gençlere yönelik iyi tarım uygulamaları eğitimi ve sertifika programı düzenliyoruz. Bu program, katılımcılara tarımda çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

·        Yaş Aralığı: 15-29 yaş arası gençler (NEET’ler) başvurabilir.

·        Başvuru Koşulları: Ortaokul mezunu olmak.

·        İstihdam Edilecek NEET Sayısı: İyi Tarım Uygulamaları Programı kapsamında toplamda 30 genç NEET istihdam edilecektir.

·        Katılımcı Dağılımı: Seçilen katılımcıların %50’si engelli gençlerden, %50’si ise ihtiyaç sahibi kişilerden oluşacaktır.

·        Çevre Dostu Tarım Teknikleri: Katılımcılar, çiftçilikte çevre dostu ve sürdürülebilir tarım teknikleri hakkında eğitim alacaklardır.

·        Sertifika Programı: Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, iyi tarım uygulamaları konusunda sertifikalı uzmanlar olacaklardır.

·        Tarımsal İnovasyonlar: Katılımcılar, tarımsal inovasyonları takip ederek sektördeki yenilikçi uygulamalara hakim olacaklardır.

 

Tarımsal Pazarlama Programı

Tarımsal Pazarlama Programı, pazarlama ve işletme alanında eğitim almış gençleri hedeflemektedir. Katılımcılar, tarım ürünlerinin etkin pazarlamasını ve işletmelerin büyütülmesini sağlamak için stratejik beceriler kazanacak ve tarım sektöründeki pazarlama ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebileceklerdir. Program süresi toplamda 150 saattir ve eğitimler her grup için haftada beş gün düzenlenecektir. Pazarlama/işletme alanında eğitim almış gençlere yönelik tarımsal pazarlama ve iş geliştirme eğitimi sağlıyoruz. Bu program, katılımcılara tarım ürünlerinin pazarlanması ve işletmelerin büyütülmesi için gerekli stratejik ve yönetim becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

·        Yaş Aralığı: 15-29 yaş arası gençler (NEET’ler) başvurabilir.

·        Başvuru Koşulları: Pazarlama/işletme alanında eğitim veya mezuniyet sahibi olmak.

·        İstihdam Edilecek NEET Sayısı: Tarımsal Pazarlama Programı kapsamında toplamda 30 genç NEET istihdam edilecektir.

·        Katılımcı Dağılımı: Seçilen katılımcıların %50’si engelli gençlerden, %50’si ise ihtiyaç sahibi kişilerden oluşacaktır.

·        Pazarlama Stratejileri: Katılımcılar, tarım ürünlerinin etkin pazarlama stratejileri ile tanıtımını ve satışını yapmayı öğreneceklerdir.

·        İşletme Yönetimi: Program, işletme yönetimi ve iş geliştirme konularında katılımcılara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacaktır.

·        Girişimcilik Destek: Girişimcilik potansiyeli olan katılımcılar, kendi işletmelerini kurmak için destekleneceklerdir.

Aynı zamanda katılımcılar genel becerilerin sağlanması adına, yukarıda belirtilen 3 ana dersin yanı sıra 4 seçmeli ders alacaklardır.

  • İlk olarak; İletişim Becerileri Eğitimi sunulacaktır. Ders  30 saattir.
  • İkinci olarak; İhracat ve ithalat konularını kapsayan bir eğitim sunulacaktır. Ders 30 saattir.
  • Üçüncü olarak; İşletme becerilerine yönelik bir eğitim sunulacaktır. Ders 30 saattir.
  • Son olarak Özgüven konusunda yumuşak becerilerin sağlanması eğitimi sunulacaktır. Ders 10 saattir.
Scroll to Top