• Dezavantajlı Gençlerimizi ve Tüm Kursiyerlerimizi Sosyalleştirmek İçin Piknik Organizasyonumuz

  • Proje Ortaklarımızı Ziyaret Ettik

  • Tarım Danışmanlığı Programı

  • İyi Tarım Uygulamaları Programı

  • Tarımsal Pazarlama Programı

NEET PRO: Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı

Hoş Geldiniz! Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen NEET PRO destek programı Nizip Ticaret Borsası proje ortaklığı ile gençlere yönelik özel bir işgücü piyasası destek programıdır. Amacımız, eğitimde ve istihdamda bulunmayan gençleri destekleyerek, işgücü piyasasına entegrasyonlarını ve kariyer gelişimlerini sağlamaktır. Tarım danışmanlığı, iyi tarım uygulamaları ve tarımsal pazarlama olmak üzere üç farklı alanda sunduğumuz programlarla gençlere yeni ufuklar açıyoruz.

Proje Sahibi (Hibe Faydalanıcısı): Nizip Ticaret Borsası (NTB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı olan Nizip Ticaret Borsası (NTB), tarım sektörünün önemli bir paydaşı
olarak projemizde aktif rol almaktadır. NTB, kurulduğu 1995 yılından bu yana finansal sürdürülebilirliğini sağlayan sürdürülebilir gelirlere sahiptir. Nizip’te borsada işlem gören ürünlerin merkezi konumundadır. Projemizin hedefleri doğrultusunda tarım sektöründe uzmanlaşmak isteyen gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve nitelikli işgücünün gelişimine katkı sağlamak için NTB projenin ev sahipliğini üstlenmiştir.

Seçilen Gençlere Özel Ayrıcalıklar

 
  •  İŞKUR’a kaydolarak, iş gücüne girecekler ve İŞKUR’un hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır.
  • NEET’lerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 60 iş günü alacakları teorik eğitim ve iş başı eğitimleri boyunca günlük 10 Euro harçlık ödenecektir.
  • Teorik eğitim sonunda Gaziantep Üniversitesi onaylı Sertifika’ya sahip olacaklardır.
  • Tüm eğitimleri başarı ile bitirmeleri sonucunda NEET’lere destek olmak amacı ile ay bir defa olmak kaydıyla dört kez 50 Euro iş arama harçlığı alacaklar. (İş arama harçlığı için ulaşım, konaklama ve iş görüşmesi yapıldığına dair giderleri kanıtlayan belgeler istenecektir.)
  • Ayrıca, başka bir şehirde iş bulan NEET’lerin yerleşim masrafları için 200 Euro mali destek sağlanacaktır.
  • NEET’ler olası kazalar, riskler ve sağlık sorunlarına karşı eğitimler boyunca sigorta kapsamında olacaklardır.

 

Scroll to Top